Обучение

Тук ще се публикуват основни материали за обучение на студентите

Направление „Химия“

тт

Направление „Материалознание”

ояаож

Направление „Машинни елементи”

Инженерна графика

Теми по „Основи на конструирането“ (изисква регистрация)

Машинни елементи